İşlevine özel üretilen askeri ekipmanlar da belirtilen şartlar ışığında üretilirler ve ürünlere fonksiyon katarlar. Şimdiye kadar gereksinimler dolayısı ile askeri  tekstil ürünlerinde gelinen nokta, ilerideki yaşanacak teknoloji hakkında ipuçları vermektedir.